Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1100 ze dne 30. 5. 2017

4/263                         15. 6. 2017
1. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2016 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

4/263                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2016 ve výši 976.575.900,01 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup