Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4913 ze dne 17. 2. 2015

č. 108/8415 ze dne 6. 9. 2016

č. 8/583 ze dne 28. 2. 2017

č. 11/1114 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

4/266                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ dle předloženého materiálu

4/266                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Zateplení objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

4/266                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

4/266                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Třinci“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

4/266                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory v Masarykově SŠ zemědělské v VOŠ v Opavě“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

4/266                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalova 942, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

4/266                         15. 6. 2017
7. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

4/266                         15. 6. 2017
8. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ financovatelného do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2022 s předpokládanými náklady projektu 4.200 tis. Kč

4/266                         15. 6. 2017
9. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020  v celkové výši 4.200 tis Kč dle předloženého materiálu

4/266                         15. 6. 2017
10. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/266                         15. 6. 2017
11. bere na vědomí

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ v maximální výši 250 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

4/266                         15. 6. 2017
12. schvaluje

vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu, spolufinancovatelných  z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

4/266                         15. 6. 2017
13. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 235.000 tis. Kč

4/266                         15. 6. 2017
14. rozhodlo

zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/266                         15. 6. 2017
15. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové maximální výši 3.600 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

4/266                         15. 6. 2017
16. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Havířov“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/266                         15. 6. 2017
17. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Havířov“ v maximální výši 300 tis. Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

4/266                         15. 6. 2017
18. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Opava“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/266                         15. 6. 2017
19. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Opava“ v maximální výši 300 tis. Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

4/266                         15. 6. 2017
20. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/266                         15. 6. 2017
21. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“ v maximální výši 300 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup