Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/586 ze dne 28. 2. 2017

č. 14/1101 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

4/267                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

dofinancovat projekty „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup