Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1096 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1775 ze dne 17.12.2015

4/269                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

zrušit ke dni 30. 6. 2017 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1775 ze dne 17. 12. 2015

4/269                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

schválit s účinností od 1. 7. 2017 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup