Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/185 ze dne 6. 12. 2016

2/27                         22. 12. 2016
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1     paní Mgr. Vlastu Bernatíkovou, místo pobytu **********, navrženou Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.2     pana Bc. Petra Buryho, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.3     paní Olgu Cedivodovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.4     paní Bc. Boženu Dobešovou, DiS., místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.5     paní Jarmilu Filípkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.6     paní Vlastu Fojtů, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.7     pana Ing. Jiřího Hrabala, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.8     paní Radoslavu Kaderkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.9     pana Miroslava Kellera, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.10  paní Marii Kosarzovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.11  paní Ľubicu Kunikovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.12  paní Drahoslavu Lukášovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.13  paní Lenku Majerčíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.14  paní Margit Maléřovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.15  pana Otakara Nogu, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.16  pana Ing. Vladislava Paseku, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.17  pana Jiřího Přečka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.18  paní Emílii Rabiecovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup