Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

4/273                         15. 6. 2017
1. ukládá

radě kraje vytvořit rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup