Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 17/978 ze dne 27. 5. 2009
  (č. usnesení)
  5/273     17. 6. 2009
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"
  5/273     17. 6. 2009
2. ukončuje

přípravu a realizaci projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k financování z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, předpokládané náklady 1.500.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace 2008 - 2010
  5/273     17. 6. 2009
3. zrušuje

usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1968 ze dne 24. 4. 2008
  5/273     17. 6. 2009
4. zrušuje

bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007

  zpět - nové hledání
  frame-scrollup