Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 108/8415 ze dne 6.9.2016

č. 15/1266 ze dne 12.6.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

4/275                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

změnit text v bodě 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 takto:

„rozhodlo

a)    profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 - 2023 ve výši 65.000 tis. Kč

b)   profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 - 2023 ve výši 15.000 tis. Kč“

4/275                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

a)    zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

b)   zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup