Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1121 ze dne 30. 5. 2017

4/277                         15. 6. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/277                         15. 6. 2017
2. vydává

dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup