Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1119 ze dne 30. 5. 2017

4/280                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na rok 2017 a 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje pro zajištění předfinancování projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče" spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup