Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/6390 ze dne 6. 10. 2015

č. 14/1120 ze dne 30. 5. 2017

4/281                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

odstoupení MUDr. Radomíra Maráčka z funkce členy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, ze dne 13. 2. 2017, dle předloženého materiálu

4/281                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, návrh na volbu Ing. Pavla Rydrycha, členem představenstva této obchodní společnosti


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup