Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/900 ze dne 25. 4. 2017

č. 13/1010 ze dne 18. 5. 2017

č. 14/1123 ze dne 30. 5. 2017

4/283                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace VII. ročníku Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity, s časovou použitelností od 11. 5. 2017 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/283                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, v maximální výši 1.200.000 Kč na pořízení zdravotnického přístroje pro endoskopické a gastroskopické vyšetření, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/283                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, v celkové maximální výši 1.500.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci v maximální výši 400.000 Kč a investiční dotaci v maximální výši 1.100.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Podpora parku Sanatoria Jablunkov, a.s.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup