Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/601 ze dne 28. 2. 2017

č. 15/1273 ze dne 12. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 3/153 ze dne 16. 3. 2017

4/284                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

změnit text v bodě 1. v usnesení č. 3/153 ze dne 16. 3. 2017, a to částku 6.000.000 Kč na částku 10.839.000 Kč, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup