Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 14/1167 ze dne 30.5.2017

4/287                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

 

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 50.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „QUO VADIS MSK očima mladých“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup