Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 14/1168    ze dne 30.5.2017

4/288                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Jindřichov, IČO 00296074, ve výši 2.100.000 Kč, maximálně však ve výši 79,25 % celkových uznatelných nákladů, za účelem realizace projektu „Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku v Jindřichově čp. 24“, s časovou použitelností dotace od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018

4/288                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít s obcí Jindřichov, IČO 00296074 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/288                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Lhotka, IČO 00296864, ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 15,38 % celkových uznatelných nákladů, za účelem realizace projektu „37. sraz Lhot a Lehot České a Slovenské republiky“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

4/288                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

uzavřít s obcí Lhotka, IČO 00296864, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/288                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 3.000.000 Kč za účelem realizace projektu „Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu“, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

4/288                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

uzavřít s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup