Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015

č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016

č. 108/8409 ze dne 6. 9. 2016

č. 14/1127 ze dne 30. 5. 2017

4/289                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06819/2016/RRC ze dne 1. 12. 2016 se společností Hutní montáže – SvarServiS, s.r.o., IČ 64084060 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00349/2016/RRC ze dne 26. 2. 2016 se společností PTS Josef Solnař s.r.o., IČ 26872951 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup