Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 14/1125 ze dne 30. 5. 2017

4/293                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 23. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“, a to takto:

a) obci Větřkovice, IČ 00849740, umístěné na 1. místě v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč,

b) obci Žabeň, IČ 00576867, umístěné na 2. místě v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč,

c) obci Zátor, IČ 00296473, umístěné na 3. místě v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč,

d) obci Horní Bludovice, IČ 00296686, oceněné za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup