Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/830 ze dne 11. 4. 2017

4/294                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

neposkytnout investiční dotaci obci Milíkov, IČ 00492621, ve výši 4.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Milíkov chodník – lokalita Pila“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup