Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 108/8417 ze dne 6. 9. 2016

č. 9/25 ze dne 30. 5. 2017

4/295                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00380/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Velké Albrechtice, IČ 00600679, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00239/2016/RRC, ze dne 16. 2. 2016, s obcí Krmelín, IČ 00296848, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC, ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice IČ 00296686, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC, ze dne 23. 2. 2016, s obcí Hrádek, IČ 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC, ze dne 25. 2. 2016, s městem Jablunkov, IČ 00296759, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00257/2016/RRC, ze dne 18. 2. 2016, s obcí Kozmice, IČ 00849961, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00307/2016/RRC, ze dne 23. 2. 2016, s obcí Lomnice, IČ 00296198, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00344/2016/RRC, ze dne 4. 3. 2016, s obcí Lučina, IČ 00296899, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00196/2016/RRC, ze dne 10. 2. 2016, s obcí Mořkov, IČ 00298191, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00539/2016/RRC, ze dne 23. 3. 2016, s obcí Ropice, IČ 70305587, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00200/2016/RRC, ze dne 4. 2. 2016, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00633/2016/RRC, ze dne 5. 4. 2016, s obcí Šilheřovice, IČ 00300730, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00382/2016/RRC, ze dne 8. 3. 2016, s obcí Václavovice, IČ 00297330, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

n)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC, ze dne 15. 3. 2016, s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

o)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC, ze dne 8. 3. 2016, s obcí Hnojník, IČ 00296678, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

p)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00198/2016/RRC, ze dne 10. 2. 2016, s obcí Baška, IČ 00296511, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

q)   uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03265/2016/RRC ze dne 19. 7. 2017, s obcí Krásná, IČ 00577022, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup