Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/504 ze dne 28.2.2017

č. 108/8420 ze dne 6.9.2016

č. 14/1150 ze dne 30.5.2017

4/296                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle článku VI., bodu 10) podmínek programu


zpět - nové hledání
frame-scrollup