Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje č. 13/1027 ze dne 18. 5. 2017

4/298                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 ‑ 2021


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup