Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1131 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/299                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

neposkytnout dotaci společnosti První SKI-SPORT a.s., IČ 25389327, ve výši 3.000.000 Kč na nákup speciálního stroje na úpravu lyžařských běžeckých tras“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup