Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/3                         10. 11. 2016
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016 ve složení:

-      Květa Kubíčková – předsedkyně

-      MVDr. Barbora Jelonková

-      Ing. Ivan Strachoň

-      Ing. Jiří Carbol

-      Mgr. Lubomír Volný

-      Mgr. Martina Nováková, DiS.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup