Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8154 ze dne 9. 8. 2016

č. 106/8158 ze dne 9. 8. 2016

č. 106/8153 ze dne 9. 8. 2016

č. 110/8487 ze dne 22. 9. 2016

č. 107/8244 ze dne 23. 8. 2016

č. 3/72 ze dne 6. 12. 2016

2/30                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

darovat

a)    1 ks přenosné endoskopické kamery,

b)   1 ks zařízení pro detekci a lokalizaci obětí,

c)    2 ks telemetrického systému,

d)   200 ks kondenzačních vysoušečů

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

2/30                         22. 12. 2016
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování

a)    1 ks přenosné endoskopické kamery,

b)   1 ks zařízení pro detekci a lokalizaci obětí,

c)    2 ks telemetrického systému,

d)   200 ks kondenzačních vysoušečů

s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/30                         22. 12. 2016
3. rozhodlo

darovat 15 sad základního vybavení pro práci na vodě pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

2/30                         22. 12. 2016
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování 15 sad základního vybavení pro práci na vodě pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup