Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/827 ze dne 11. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/300                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, maximálně ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017

4/300                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít s pobočným spolkem KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup