Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1143 ze dne 30. 5. 2017

č. 9/688 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/302                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup