Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/915 ze dne 25.4.2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2109 ze dne 23.6.2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/304                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2109 ze dne 23. 6. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 10. 2017“

4/304                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02997/2016/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup