Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1160 ze dne 30. 5. 2017

4/306                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

4/306                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2017 – 2018 ve výši 17.600.000 Kč dle předloženého materiálu

4/306                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace partnerům projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu na realizaci aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018


zpět - nové hledání
frame-scrollup