Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1157 ze dne 30. 5. 2017

4/307                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. v celkové výši 358.066,45 Kč, uloženou dle Kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2014, ev. č. 1673/2014/KŘ, dle předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup