Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7898 ze dne 7. 6. 2016

č. 14/1155 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016

4/310                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ předloženého do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 z „11.000.000 Kč“ na „12.800.000 Kč“ dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup