Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

4/312                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2018 ve výši 14.000.000 Kč dle předloženého materiálu

4/312                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2021 ve výši 11.000.000 Kč dle předloženého materiálu

4/312                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 10.750.000 Kč

4/312                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021‑2025 v maximální výši 4.500.000 Kč

4/312                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

zahájit realizaci projektu "Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/312                         15. 6. 2017
6. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup