Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1158 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

4/313                         15. 6. 2017
1. schvaluje

aktualizaci „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 –2020“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup