Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje
č. 14/1135 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení rady kraje
č. 13/1028 ze dne 18. 5. 2017

k usnesení rady kraje

č. 15/1285 ze dne 12. 6. 2017

4/317                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 120.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2020

4/317                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2019 ve výši 79.000.000,-- Kč dle předloženého materiálu

4/317                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017‑2021 ve výši 89.000.000,-- Kč dle předloženého materiálu

4/317                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 16.600.000,-- Kč

4/317                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021‑2026 v maximální výši 12.000.000,-- Kč

4/317                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/317                         15. 6. 2017
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/317                         15. 6. 2017
8. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ v předpokládané výši 445.280 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/317                         15. 6. 2017
9. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ v předpokládané výši 398.090 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup