Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

4/318                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Elektrolaboratoře“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky svařování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Laboratoře technických měření“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Laboratoře virtuální reality“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
8. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
9. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
10. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
11. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „28.000.000 Kč“ na „32.000.000 Kč“

4/318                         15. 6. 2017
12. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
13. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
14. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ v předpokládané výši 408.320 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
15. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Elektrolaboratoře“ v předpokládané výši 444.620 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
16. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky svařování“ v předpokládané výši 601.920 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
17. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře technických měření“ v předpokládané výši 468.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
18. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře virtuální reality“ v předpokládané výši 2.833.820 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
19. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 465.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
20. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 272.250 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/318                         15. 6. 2017
21. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ v předpokládané výši 350.900 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup