Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/75 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013

2/32                         22. 12. 2016
1. zrušuje

Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013

2/32                         22. 12. 2016
2. vydává

Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup