Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1174    ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1          ze dne 30. 9. 2004

4/322                         15. 6. 2017
1. schvaluje

12. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup