Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1170 ze dne 30. 5. 2017

4/323                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ předkládaný do výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí, vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2017 - 2019 v celkové výši maximálně 40.106.660,-- Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup