Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/771 ze dne 28. 3. 2017

4/330                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup