Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

4/331                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

o změně názvu organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, na nový název Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2017

4/331                         15. 6. 2017
2. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/331                         15. 6. 2017
3. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup