Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

4/339                         15. 6. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

4/339                         15. 6. 2017
2. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup