Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 113/8733 ze dne 8.11.2016

č. 3/93 ze dne 6.12.2016

č. 4/194 ze dne 22.12.2016

2/34                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 7. 2016 do 13. 12. 2016 vč. informace o vyřízení, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup