Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 8/612 ze dne 28. 2. 2017

č. 14/1186 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/341                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/341                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/341                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 3 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup