Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1196 ze dne 30. 5. 2017

4/342                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

zvýšit neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sdružení sportovních klubů Vítkovice, IČO 00534544, z 6.000.000 Kč na 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zlatá tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

4/342                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01164/2017/ŠMS, s příjemcem Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/342                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům

a)   SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství Evropy v softballu žen U16“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)   Město Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Běh rodným krajem Emila Zátopka – 15. ročník“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017

c)    T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, ve výši 900.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CZECH DANCE OPEN OSTRAVA 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,

e)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Bezpečná branka pro žákovská fotbalová družstva MS kraje v roce 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017

f)    Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice na dráze 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017

g)   Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Závod českého poháru v dálkovém plavání a Mistrovství České republiky žactva v dálkovém plavání“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017

h)   HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní mládežnický turnaj Karviná CUP 2017“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017 

4/342                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „V. Ročník turnaje o POHÁR Hejtmana Moravskoslezského kraje“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

4/342                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)  SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

a)  Město Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

b)  T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČ 29463173, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)  Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

e)  Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)   Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

g)  HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup