Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1939 ze dne 21. 4. 2016             

k usnesení rady kraje

č. 14/1181 ze dne 30. 5. 2017

4/344                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 101.441 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Ostravská tělovýchovná unie, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00436071, na projekt „Světové hry mládeže 2016 - Klagenfurt“

4/344                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Ostravská tělovýchovná unie, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00436071, na projekt „Světové hry mládeže 2016 - Klagenfurt“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup