Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1195 ze dne 30.5.2017

4/345                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

o sloučení organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, a Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, s účinností od 1. 7. 2017

4/345                         15. 6. 2017
2. konstatuje

že organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, zanikne s účinností od 1. 7. 2017

4/345                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

že přejímající organizací se stane organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307

4/345                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307

4/345                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

o změně názvu přejímající organizace na Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

4/345                         15. 6. 2017
6. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/345                         15. 6. 2017
7. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 6) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup