Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1307 ze dne 12. 6. 2017

4/346                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

vyjádřit podporu záměru projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2018 případným následným poskytnutím individuální dotace v maximální výši 10.000.000 Kč příjemci Český olympijský výbor, IČO 48546607


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup