Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/195 ze dne 22. 12. 2016

2/35                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

v souladu s nařízením vlády č. 414 ze dne 19. 12. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 1. 1. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup