Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

2/36                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na odvolání:

a)    Mgr. Daniela Havlíka

b)   p. Jaroslava Marka

c)    JUDr. Josefa Babky

d)   Ing. Ivana Strachoně

e)    Bc. Radima Miklase

f)     Ing. arch. Liany Janáčkové

z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
2. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady z řad zaměstnanců obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719:

a)    Ing. Petra Vaška

b)   p. Radovana Řeháčka

c)    p. Petra Hazmuky

2/36                         22. 12. 2016
3. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu:

a)    p. Vladimíra Kolka, nar. **********

b)   p. Petra Glončáka, nar. **********

c)    Ing. Jakuba Unucky, MBA, nar. **********

d)   Ing. Miroslava Kopečného, nar. **********

e)    p. Vojtěcha Filsáka, nar. **********

f)     p. Jiřího Navrátila, nar. **********

g)   JUDr. Josefa Babku, nar. **********

h)   Ing. Jiřího Vzientka, nar. **********

i)     Ing. Petra Vaška, nar. **********

členy dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
4. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na odvolání:

a)    doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D.

b)   Ing. Jaroslava Kaly

c)    Ing. Bc. Richarda Sladkého

d)   RSDr. Tadeáše Hlawiczky

e)    p. Martina Sikory

f)     Ing. Evy Šillerové

z funkce členů správní rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
5. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, návrh na volbu:

a)    Mgr. Zdeňka Karáska, nar. **********

b)   Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., nar. **********

c)    doc. Dr. Ing. Vladimíra Kebo, nar. **********

d)   Ing. Miroslava Svozila, nar. **********

e)    RNDr. Martina Čajánka, Ph.D., nar. **********

f)     Ing. Ctibora Vajdu, nar. **********

členy správní rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
6. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na odvolání:

a)    PhDr. Jaroslava Dvořáka

b)   Ing. RSDr. Karla Konečného

c)    Ing. Václava Pomikálka

z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
7. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na volbu:

a)    p. Petra Glončáka, nar. **********

b)   Mgr. Martiny Novákové, DiS., nar. **********

c)    Ing. Václava Pomikálka, nar. **********

členy dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
8. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na odvolání:

a)    Mgr. Petra Jurase

b)   p. Henryka Małysze

c)    Mgr. Patrika Hujduse

d)   p. Jaroslava Marka

z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
9. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na volbu:

a)    Ing. Patrika Bocka, nar. **********

b)   Mgr. Josefa Alexandra Materu, nar. **********

c)    Ing. Jiřího Hamroziho, nar. **********

d)   Mgr. Lubomíra Volného, nar. **********

členy dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
10. bere na vědomí

informaci o rezignaci:

MUDr. Mgr. Evy Misiačkové

z funkce členky představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545

2/36                         22. 12. 2016
11. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na volbu:

Ing. Aleny Vařejkové, nar. **********

členkou představenstva této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
12. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na odvolání:

a)    Ing. Ivana Strachoně

b)   p. Jiřího Navrátila

c)    Mgr. Jaroslava Stolaříka

z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
13. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na volbu:

a)    p. Jana Krkošky, nar. **********

b)   Mgr. Stanislava Folwarczného, nar. **********

c)    p. Marcela Sikory, nar. **********

členy dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
14. rozhodlo

podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111, návrh na odvolání:

a)    Mgr. Daniela Havlíka

b)   p. Miroslava Nováka

c)    p. Tomáše Hanzela

z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
15. rozhodlo

podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111, návrh na volbu:

a)    p. Martina Schwarze, nar. **********

b)   Ing. Hynka Orsága, nar. **********

c)    Ing. Michala Jedličky, nar. **********

členy dozorčí rady této obchodní společnosti

2/36                         22. 12. 2016
16. rozhodlo

zrušit delegování

p. Miroslava Nováka

Mgr. Daniela Havlíka

jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111

2/36                         22. 12. 2016
17. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., nar. **********

a náhradníka

pí. Jarmilu Uvírovou, **********

2/36                         22. 12. 2016
18. rozhodlo

podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na odvolání členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj

Ing. Ctibora Vajdy

RSDr. Karla Kuboše

2/36                         22. 12. 2016
19. rozhodlo

podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na volbu členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj, a to

Ing. Radka Podstawky, nar. **********

Ing. Vladimíra Návrata, nar. **********

2/36                         22. 12. 2016
20. rozhodlo

zrušit delegování

Mgr. Daniela Havlíka

p. Martina Sikory

jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valné hromady společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895

2/36                         22. 12. 2016
21. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895

Ing. Jakuba Unucku, MBA, nar. **********

a náhradníka

Ing. Jaroslava Kaniu, nar. **********

2/36                         22. 12. 2016
22. rozhodlo

odvolat

a)    p. Miroslava Nováka

b)   Ing. Silvii Součkovou

z funkce členů dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

2/36                         22. 12. 2016
23. rozhodlo

jmenovat

a)    Ing. Jaroslava Kaniu, nar. **********

b)   Ing. Karin Černou, nar. **********

členy dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

2/36                         22. 12. 2016
24. rozhodlo

odvolat

a)    Mgr. Daniela Havlíka

b)   Ing. Ivana Strachoně

c)    p. Daniela Vacu

d)   Ing. Vladimíra Sochora

e)    Doc. Ing. Ivetu Skotnicovou, Ph.D.

f)     p. Milana Chromíka, MSc.

g)   Ing. Michala Rzymana

z funkce členů správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

2/36                         22. 12. 2016
25. rozhodlo

jmenovat

a)    Ing. Šárku Šimoňákovou, nar. **********

b)   Ing. Patrika Bocka, nar. **********

c)    Ing. Jakuba Unucku, MBA, nar. **********

d)   Ing. Jiřího Nezhodu, Ph.D., nar. **********

e)    Ing. Karla Siudu, nar. **********

f)     Ing. Vladimíra Gelnara, nar. **********

g)   Ing. Petra Baránka, nar. **********

členy správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

2/36                         22. 12. 2016
26. rozhodlo

zrušit delegování

p. Miroslava Nováka

Ing. Ivana Strachoně

jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237

2/36                         22. 12. 2016
27. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., nar. **********

a náhradníka

Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, nar. **********

2/36                         22. 12. 2016
28. rozhodlo

zrušit delegování

Ing. Ivana Strachoně

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

2/36                         22. 12. 2016
29. rozhodlo

delegovat

Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, nar. **********

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

2/36                         22. 12. 2016
30. rozhodlo

zrušit delegování

Ing. Rostislava Rožnovského

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

2/36                         22. 12. 2016
31. rozhodlo

delegovat

p. Petra Zábojníka, nar. **********

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

2/36                         22. 12. 2016
32. rozhodlo

zrušit delegování

p. Miroslava Nováka

p. Martina Sikory

jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

2/36                         22. 12. 2016
33. rozhodlo

delegovat

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

prof. Ing. Ivo Vondráka, nar. **********

a náhradníka

p. Jana Krkošku, nar. xx. xx. xxxx

2/36                         22. 12. 2016
34. rozhodlo

zrušit delegování

p. Martina Sikory

jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

2/36                         22. 12. 2016
35. rozhodlo

delegovat

p. Jana Krkošku, nar. **********

jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup