Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/83 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 18/1879 ze dne 25.2.2016

č. 20/2074 ze dne 23.6.2016

2/37                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

a)    uzavřít s Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., IČ 25382276, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00794/2016/ÚPS ze dne 8. 4. 2016, dle přílohy č. 1

b)   uzavřít s Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00533874, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01183/2016/ÚPS ze dne 26. 4. 2016, dle přílohy č. 1

c)    uzavřít s Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00373222, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01010/2016/ÚPS ze dne 21. 4. 2016, dle přílohy č. 1

d)   uzavřít s Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, IČ 00845035, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01842/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 1

e)    uzavřít s Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, IČ 00100528, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00993/2016/ÚPS ze dne 20. 4. 2016, dle přílohy č. 1

f)     uzavřít se Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, IČ 00100552, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01605/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 1


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup