Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

4/371                         15. 6. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu

4/371                         15. 6. 2017
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup